Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Hakkımızda » Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'ne göre, Ulusal Yeterlilikleri tanımlayan unsurlar, TS EN ISO / IEC  17024 standardına göre oluşturulan belgelendirme programlarını karşılayacak biçim ve içerikte oluşturulmaktadır.  Buna bağlı olarak da yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun, Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarınca, ilgili yeterliliklerde TS EN ISO / IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Merkezimiz, TS EN ISO / IEC 17024 standardına uygun bir yönetim sistemi kurmuştur ve bu sistemi uygulamaktadır.Personel Belgelendirme Kalite Politikası

PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Tset Merkezi olarak sektör çalışanlarımıza verdiğimiz hizmet için;

  • ADİL,
  • EŞİT,
  • DOĞRU,
  • TARAFSIZ,
  • ZAMANINDA,
  • GÜVENİLİR OLMA,

İlkelerini benimseyerek personel belgelendirme talebinde bulunan tüm adaylara adil, tarafsız ve eşit yaklaşımlarda bulunmak, sektör çalışan ve müşterilerimizin istek ve beklentilerini göz önünde bulundurarak bağımsız, tarafsız, yenilikçi ve sadece gelişim odaklı hizmet süreçlerimizi işletmek, belgelendirdiğimiz tüm sektör çalışanlarımızın bilgilerini, gizlilik ve güvenlik şartlarımıza göre korumak ve saklamak,

  • BİLGİLENDİRMEK,
  • BİLİNÇLENDİRMEK,
  • SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK,
  • KATMA DEĞER YARATMAK,

İlkelerini benimseyerek hizmet kalitemizin temel unsuru olan merkez çalışanlarımızı sürekli geliştirme ve iyileştirme bilinci ile eğitmek, takım çalışmasını benimsetmek, sektör temsilcisi ve çalışanlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda, merkez çalışanlarımızın katılımı ile sürekli geliştirmek ve bunu yaparken

TS EN ISO IEC 17024

Standardının gereklerini yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,

 

PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezinin Türkiye'de ve global plastik sektöründe etkin ve sürdürülebilir ölçme, değerlendirme ve belgelendirme merkezi olarak tanınan kuruluşlardan birisi olmasını sağlamak ve Türk Plastik Sektörüne öncülük etmek

PAGEV İktisadi İşletmesi Voc-Test Merkezi' nin temel Kalite Politikası olacaktır.Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.