Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Belge Logo Marka Kullanımı
Belge Logo ve Marka Kullanımı

Başvuru yaptıkları belgeyi almaya hak kazanmış kişilere, belgeleri Belge Teslim Formu ve bu forma eklenecek Belgelendirme Sözleşmesi imzalatılarak teslim edilir.

Belge Kullanım Sözleşmesi

Belgenin Kullanılması

 • Belge, başvurusu yapılan ve onaylanan kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.

 • Belge, PAGEV Voc-Test Merkezinin mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini hiçbir surette başkasına devredemez, kullandıramaz.

 • Belge askı süresince geçici olarak geçersizdir. Askı sürecine ilişkin durum gerektiğinde web sayfasında ilan edilebilir.

 • Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir. Kişi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini, logoyu kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla yükümlüdür.

 • Kişi, belgelendirmede esas alınan standart ve şartların gereğini uygulamakla yükümlüdür.

 • Belgelendirilmiş personel, belgesini PAGEV Voc-Test Merkezinin itibarına zarar verecek şekilde kullanamaz.

 • Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

 • Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PAGEV Voc-Test Merkezine eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.

 • Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile PAGEV Voc-Test Merkezine bildirmelidir.

 • Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

 • Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

 • Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

 • Belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Marka /Logo Kullanımı

PAGEV Voc-Test Merkezi logo/markasını kullanan, belgelendirmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır;

 • Logo/marka, belgelendirilen personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürleri, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

 • Logo/marka sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanabilirler.

 • Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

 • Logo/marka boyutları okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

 • Logo/marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

 • Belgeli personelin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/marka kullanımını durdurmalıdır.

 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakta yükümlüdürler.

 • Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir.

 • Belgeli personel TÜRKAK ve MYK logo/markalarını kullanamaz


Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.