Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Başvurusu

PAGEV Voc-Test Merkezine sınav ve belgelendirme başvurusunda bulunacak adaylar aşağıdaki Ulusal Yeterlilik belgelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı – Seviye 3      Başvuru Formu
  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı – Seviye 4      Başvuru Formu
  • Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) – Seviye 3    Başvuru Formu
  • Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) – Seviye 3   Başvuru Formu

PAGEV Voc-Test Merkezinde sınav ve belgelendirme ön başvuruları, Aday Kayıt Sistemi üzerinden online başvuru yapmak suretiyle veya elden “Personel Belgelendirme Başvuru Formu” nu doldurarak yapılır. 

Her mesleğin başvuru formunun çıktısını alıp doldurabilirsiniz, ıslak imzalı halini ve diğer başvuru evrakları ile beraber PAGEV Voc-Test Merkezine elden veya kargo ile ulaştırabilirsiniz.

 Adayların sınav ve belgelendirme ön başvurularının kabul edilip değerlendirilmesi için aşağıda istenen evrakları sınava gireceği tarihten önce iletmesi gerekiyor:

  • Personel Belgelendirme Başvuru Formunun ıslak imzalı hali
  • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
  • Ödeme Belgesi Dekontu

 PAGEV Voc-Test Merkezi, bireysel başvuruların yanı sıra tüzel kişiliklerin çalışanları adına toplu olarak yapacakları sınav ön başvurularını da değerlendirmeye alabilir. Tüzel kişilik başvurularında bireysel başvurudan farklı olarak herhangi bir işlem yapılmaz. Böyle bir durumda tüzel kişiliklerin sınav ön başvurularını web sayfası üzerinden birey bazında yapmaları veya her aday için doldurulmuş ve adaya imzalatılmış Personel Belgelendirme Başvuru Formu ve TC Kimlik/Pasaport Fotokopisiyle birlikte PAGEV Voc-Test Merkezine iletmeleri gerekmektedir.

 PAGEV Voc-Test Merkezi, başvuruları tüzel kişiliklerden almış da olsa belgelendirme hizmetini ve ilgili belgeleri sadece belge almaya hak kazanmış şahıslara vermektedir.

 Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.