Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri

12UY0069-3/02 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (Seviye 3)

Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
12UY0069-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 200 TL
12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri 900 TL

 

 

 

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1.100 TL

 

12UY0069-4/02 PLASTİK ENJEKSİYON ÜRETİM ELEMANI (Seviye 4)

Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
12UY0069-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 200 TL
12UY0069-4/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri 600 TL
12UY0069-4/A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar 300 TL

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1.100 TL

 

13UY0142-3/01 PLASTİK PROFİL ÜRETİM OPERATÖRÜ (Seviye 3)

Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
13UY0142-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 200 TL
13UY0142-3/A2 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri 900 TL

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1.1000 TL

 

13UY0143-3/01 PLASTİK ŞİŞİRME FİLM ÜRETİM OPERATÖRÜ (EKSTRÜZYON) (Seviye 3)

Ulusal Yeterlilik Birimi Birim Sınav Ücreti
13UY0143-3 /A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma 200 TL
13UY0143-3/A2 Plastik Şişirme Film Ekstrüzyon Üretim İşlemleri 900 TL

Yeterlilik Toplam Sınav Ücreti: 1.100 TL

 

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV dahildir. 

6645 sayılı Kanun ile Mesleki Yeterlilik Belgesi alanlar için devlet teşviki getirilmiştir. Söz konusu teşvik 6645 sayılı Kanun´un 24 üncü maddesinde düzenlenmiştir. 6645 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu´na ek-3 üncü madde eklenerek, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısının fondan karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. 


Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez. Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan 150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. 

"Bir sınavda başarısız olan adayın ücretsiz bir sınav hakkı bulunmaktadır. Ancak tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlanan adayların sınavda sınavda başarısız olması durumunda ücretsiz iki sınav hakkı daha bulunmaktadır." 

Başvurusunu yapan adayın Sınav Ücreti İade Kurallar: Başvuru Ücretini yatırdıktan sonra sınava girmekten vazgeçen adaya sınav ücretinin %75 i iade edilir ancak sınav saati sınava gelmeyen veya sınava giren (başarılı veya başarısız olan) veya sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağını bildirmeyen adaya hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz. 

Belgeli kişinin belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişikliklerden dolayı belgesini yenilemek istemesi halinde, 150 TLsi MYK Belge Basım Ücreti olmak üzere yeniden basım ücreti olarak 200 TL alınacaktır. 

Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti dahil edilir. Belge Geçerlilik Süresi dolanlar için; Belge Yenileme Ücreti Güncel Sınav Ücretinin yarısı ve Belge Ücretinin tamamı olmak üzere hesaplanır. 

 Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.