Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Şikayet ve İtiraz
Şikayet ve İtirazların Yapılması ve Değerlendirilmesi

Yürütülmekte olan sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikayet, itiraz veya öneriler sözlü veya yazılı (posta, faks, web adresi, e-posta yoluyla) olarak Şikayet ve İtiraz Formu ile kuruma yapılabilir. Bu form, PAGEV Voc-Test Merkezi web sitesinden online olarak ve direk merkeze başvurularak çıktı olarak temin edilebilir.

İtirazların Değerlendirilmesi

İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir.

 İtiraza konu olabilecek durumlar şunlardır:

  • Sınavın değerlendirilmesi
  • Belgelendirme kararları
  • Belge iptali, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması işlemleri

Tüm itiraz kayıtları, web sitesinde oluşturulmuş şikayet ve itirazlar bölümünden veya iletişim araçlarını kullanarak merkezden direk olarak temin edilebilecek Şikayet ve İtiraz Formu ile tutulur.

İtirazlar, öncelikle kurumumuz tarafından değerlendirilir. Kayıt altına alınmış itiraz, Personel Belgelendirme Müdürüne iletilir. Personel Belgelendirme Müdürü, itiraza ilişkin konuda görev almamış yetkin bir personeli itirazı değerlendirmesi için görevlendirir. İtirazın değerlendirilmesi ve sonuçları kişiye yazılı olarak iletilir. Bu değerlendirme aşaması 7 gün içerisinde yapılmaktadır.

İtiraz değerlendirmesi, itiraz sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa veya kurumumuz tarafından görevlendirilmiş personel ile giderilemeyecek bir konumda ise, Merkezimizin Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komitesine iletilir. Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15 gün içerisinde itirazı bir sonuca bağlar. Değerlendirme sonucunda itiraz veya şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

Süreç hakkında itiraz sahibine yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi, PAGEV Voc-Test Merkezi bünyesinde şikayet ve itirazların değerlendirilmesinde son mercidir. Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi kararlarına itiraz yolu açıktır, ancak bu itirazlar yine aynı komite tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak Mesleki Yeterlilik Kurumu adına verilmiş belgeler için Mesleki Yeterlilik Kurumu, Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği 64. Maddesi gereğince Mesleki Yeterlilik Kurumuna da yapılabilir. Bu kurumun verdiği karar nihai karardır.

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Şikâyetler, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir.

PAGEV Voc-Test Merkezi‘ne yapılan tüm şikâyetler, PAGEV Voc-Test Merkezi web sitesinde oluşturulan şikayet ve itirazlar bölümünden veya iletişim araçlarını kullanarak merkezden direk olarak temin edilecek Şikâyet ve İtiraz Formu ile kayıt altına alınır.

PAGEV Voc-Test Merkezi personeli gelen bildiriyi şikâyet olarak değerlendirdiyse şikâyeti almak, incelemek ve sonuçlandırmak için şikayet sahibi ile temas kurabilir. Şikayet sahibi ile temas kurularak şikâyet hakkında detaylı bilgi alınır ve şikâyetin giderilmesi için gerekli faaliyet(ler) yapılır, yaptırılır.

Şikâyetin sonuçlandırılması için gerekiyorsa PAGEV Voc-Test Merkezi bünyesindeki her birime düzeltici faaliyet başlatılabilir ve karar bu şekilde de alınabilir. Karar her 2 şekilde de alınsa da kararın alınmasını izleyen 7 gün içinde şikâyet sahibi yazılı olarak sonuç hakkında bilgilendirilir, kayıtları saklanır ve faaliyet sonlandırılır.

Şikâyetin değerlendirmesi, şikâyet sahibi tarafından beğenilmez veya tatminkâr bulunmazsa, konu Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Komitesine iletilir. Şikâyet ve İtiraz Değerlendirme Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15 gün içerisinde şikâyeti bir sonuca bağlar. Değerlendirme sonucunda şikâyet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılır.

Süreç hakkında şikâyet sahibine yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır.

PAGEV Voc-Test Merkezi’ne yapılan şikâyetler, sadece personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında ilgisi olan kişi veya kurumlardan gelen şikâyetler olarak kabul edilmez. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında gelen tüm şikayetler şikayet sahibi kim olursa olsun burada yazan maddeler gereğince değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 Şikayet ve itirazlarınız için "Şikayet ve İtiraz Formu" nu doldurup voctest@pagev.org.tr email adresine veya 0212 624 4926 numaralı faksa gönderebilirsiniz.Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.