Ana Sayfa

Hakkımızda
Yetki Belgesi
Önemli Duyurular
Sınav Takvimi
Belgelendirme Programları
Başvuru ve Aday Kayıt Sistemi
Sınav ve Belgelendirme Kuralları
Sınav ve Belgelendirme Ücretleri
Belge Logo Marka Kullanımı
Şikayet ve İtiraz
Belgeli Personel Sorgulama
Meslek Standartları
Ulusal Yeterlilikler
Tarafsızlık Beyanı
İletişim
PAGEV MYK tarafından Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş kuruluştur.
TÜRKAK Tarafından
ISO / IEC 17024 Standardına Göre
Akredite Edilmiştir
Ana Sayfa
Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir
» Hakkımızda » PAGEV Voc-Test Merkezi Projesi
PAGEV Voc-Test Merkezi Projesi

PAGEV Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın, plastik sektörü mesleklerinde test ve sertifikasyonu sağlayan bir kurum olmasını sağlayacak Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi (VOC Test Merkezi) Avrupa Birliği destekli hibe projesi, 2011 yılında, Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından desteklenmeye uygun bulunmuştur.

 

Projenin Hedefi;

1) Plastik sektör mesleklerini belirlemek ve bu mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin tanımlandığı 9 plastik sektör mesleğinin "Meslek Standartları" nı hazırlamak,

2) Mesleği icra eden ve sektörde çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gerekli yeterliliklerin tanımlandığı 4 adet plastik sektör mesleğinin "Ulusal Yeterlilikler" ini hazırlamak,

3) Ulusal Yeterlilikleri hazırlanan plastik sektör mesleklerini "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" ne yerleştirmek,

4) Ulusal Yeterliliği hazırlanan mesleklerin teorik ve uygulamalı performans ölçme değerlendirme sistemlerinin oluşturulması,

5) Tüm organizasyon altyapısı oluşturulmuş PAGEV Voc-Test Merkezi - Plastik Sektörü Personel Belgelendirme Merkezi'nin kurulması,

6) Merkezin TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonunu sağlamak,

7) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından "yetkilendirilmiş kuruluş" yetkisini almak,

8) PAGEV Voc-Test Merkezinde yapılacak ölçme değerlendirme hizmetlerinin sonunda başarılı olanlara "MYK Yeterlilik Belgeleri" nin verilmesi ve sertifikasyon.

PAGEV Voc-Test Merkezi Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 Copyright © 2011 Pagev. Tüm hakları saklıdır. İzin almadan bilgi ve içerik alıntısı yapmak yasaktır.